Хора Te Чинг училище Sylvia Luetjohann

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Sylvia Luetjohann, unknown

Начина, по който може да бъде съобщено не е вечен начин.
името, което могат да бъдат посочвани не е вечен името.
Unnamable е в началото на небето и земята.
наименувани е майка на десетте хиляди неща.
всички времена без желанията, един вижда прояви.
ви произход е същата, техните имена, са различни,
, те се появяват
тъмно. тъмнина
в средата на мрака на вратата всички мистерия.


Your thoughts

by , October 11, 2012

Виж, той не може да се види – той е
fleetingly.