Хора Te Чинг училище Helmut W. Brinks

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Helmut W. Brinks, 1999

Няма никакви zeigbarer начин е начинът, вечния не е презаписваем. Преди създаването на всичко и всички отпочинали произхода в мрака на Urgrunds. Тайната е разкрито в безкраен търпение; просто любопитство се отнася само до ръба. Средата и края са едно цяло, и това е Urgeheimnis; Земята е
цялост.


Your thoughts

by , August 16, 2012

На път, ще нищо виждате и чувате нищо, нищо за достъп и съдържа нищо не може.