Хора Te Чинг училище Anonymous

Home > Deutsch > 18


[ 18 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymous, 2005

Когато хората се различава и естеството,
е приятелски и добро познание
и изкусни държат си дебют му качества и да бъде управлява членове
идва през безредици и любовта помежду си е било задължение, ако човечеството и семейства, попадат в объркване
лоялност е предложение


Your thoughts

by , July 17, 2012

Оборудването е като kunstreich, той остава злокобна неща на
всеки има мразят . , който е просто, счита, че, който е вярно човек петнистите си не така че

by , September 4, 2012

Неизразимото е вечен и да не съдържа
равни, както със суров парче дърво, можете да направите

by , October 21, 2012

Който изглежда чрез другите, умен