Хора Te Чинг училище Anonymous

Home > Deutsch > 17


[ 17 ] Хора Te Чинг училище

by Anonymous, 2005

За философ на стари хора само знаеше, че те обича са
по-късно и те възхищават ви
все още по-късно те са били страх от тях
и накрая са презира философ от хора
, който не е дори смееш, смееш също други как не
внимателни са първите с техните думи
поведение така внимателно, че когато са готови, хората
смята, че те са го управлява сами


Your thoughts

by , July 1, 2012

Кой е се борят за само един свят, няма насилие използва
за кой се нуждае от насилие, атакува насилие

by , August 2, 2012

Оборудването е като kunstreich, той остава злокобна неща на
всеки има мразят . , който е просто, счита, че, който е вярно човек петнистите си не така че

by , September 3, 2012

Неизразимото е вечен и да не съдържа
равни, както със суров парче дърво, можете да направите

by , October 15, 2012

Който изглежда чрез другите, умен