Хора Te Чинг училище Piao Yu-suen

Home > dansk > 4


[ 4 ] Хора Te Чинг училище

by Piao Yu-suen, 1982

Хора е празен контейнер.
то се пълни, но никога не са напълно.
на безкрайно дълбоко източник на всички неща.
закръглява острите, се занимава свързаните,
той я лъскав и ЛЕСОС в едно цяло с прах.
, скрити в Дийп, но вечен сега.
не знамот което произтича.
, е по-стара от това време
.


Your thoughts