Хора Te Чинг училище Piao Yu-suen

Home > dansk > 2


[ 2 ] Хора Te Чинг училище

by Piao Yu-suen, 1982

Всеки може да види, че красивата е красива, защото има също съществува grimhed.
всички знаем, че стоката е добре, защото има също и зло.
"да" и "не трябва да се" се извършва в едно и също време.
тежки и светлината, определят взаимно.
същото е дълга и къси.
ниско и високо.
звук и тишина.
време и място. < br>
е защо шоуто за без нищо осъществяването и учител без думи.
неща дойде и да отида без прекратяване, те произвеждат без да трябва да притежава,
работи без да изисква заплата.
работа извършва и следователно е необходимо завинаги забравени. .


Your thoughts

by , July 15, 2012

На старите майстори са били åndrige, загадъчно, сложно, деликатни.
дълбочина, че техните знания да не loddes.

by , August 30, 2012

Изпразнете себе си за всичко, така че ще ума търсене мир.

by , October 15, 2012

Allerhøjestes съществуване е едва на хората.