Хора Te Чинг училище Oldrich Kral

Home > čeština


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Oldrich Kral, 1971

Хора
това, което мога да кажа, не е име на хора
, можете да укажете
не по-дълго име-
nebo:
в забрава, тогава името е в началото на небето и на земята
и имената на е майка на всички неща, които
прото:
Надничане в тайната си
ако ние
и zhlédneme просто извън
Когато след pídíme
са два различни имена за същия
това какво всъщност произвеждат това, което наричаме
същото: Prvopočátek,
и Prvopočátek на произход-
, това е шлюз към всички тайната!


Your thoughtsChapter

1