Хора Te Чинг училище Rudolf Dvorak

Home > čeština


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Rudolf Dvorak, unknown

Хора, мъртвите може да бъде kráeti, не vné хора,
име, може да бъде jmenovati, не vné име.
poátkem на nameless е небето и земята,
с името е майка на десет хиляди vcí.
: от vn без Gee, ние postehujeme вашите lofty,
, имаме vné Gee, postehujeme ми obmezenost.
тази обса от един и същ pvodu, rozlinoho име.
Spolen zoveme е дълбоко, някои американски не дълбоко в
бахайската духовност вратата.


Your thoughts

by , July 12, 2012

Ние наблюдаваме, ние не виждате (нищо); от името на повикания, дори, което е равно на (
navynikající);
над повърхността на, ние бяхме (няма); от името на повикания я Здрасти, t.

by , August 24, 2012

В starovku са тези, които umli да бъдат капитаните, слаб, духовния, hlubocí и
pronikaví.

by , October 6, 2012

Dospti началото на недействителността е да получи ЕИТ лесно безопасност.
десет хиляди същества е rovnomrn udláno. Имаме предвид тяхното връщане.