Хора Te Чинг училище Vaclav Cilek

Home > čeština


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Vaclav Cilek, 2005

Хора, които могат да се опишат с думи, не е постоянна хора
име, което може да се нарича не е вечен името
на nameless е в началото на всички
pojmenovatelné е майка на хиляди неща,
следователно празен и без желанието да видите първоначалната степента на
, но пълни с виж пълнотата на povstávající
, той и двамата имат общ произходно различно име,
се нарича тайната
по-голяма от дълбоки само
шлюз към началото на
коментар: Уан-Pi казва, че subtlety е абсолютната степен на неравенства и свършва; грозде означава богатството на хора, които само обезщетения; е тъмен мълчание, в което нищо не съществува, но където и анонимни и име се основава. (50, 51)


Your thoughts