Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština > 21


[ 21 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

По отношение на енергия, е всъщност просто поредица от пътища хора.
Te, но как нещата са по пътя на хора, е непредсказуемо като go-getter оръдие.
О, какви непредсказуемо агресивност!
spontánnosta луди този техните лекота и агресивност са били в основата на неговата основна форма!
О, какъв promíšenost, сякаш те са в основата на скрития неща!
oКакво nerozeznatelnost като да бе в основните kvintescencí на всички неща, които
и kvintescence, ако това е в ядрото че му истинска true!
като kdybybyla в ядрото на неговото доверие в реалния!
от миналото досега, може да бъде проверен какво е наречен на траекторията на движение на хора,
невинност и всички.
, как да знамТова е така, сякаш той просто се сега?
Просто защото е толкова
!


Your thoughts

by , June 9, 2012

Ã, velkolepà е пътят до хора, schopnà да изтича наляво и надясно!

by , June 18, 2012

PevnÄ, pÅ idrÅ ¾ ujÃ_c JejÃ_ размер на PodnebesÃ_ zaÄ_ne с ubÃ_rat JejÃ_m магистрала към Рем!
и ubÃ_rajÃ_cÃ_, rem JejÃ_m, не към ohroÅ ¾, нито задоволително,

by , June 27, 2012

Да бъдат pÅ Ã, nÃ_ понякога е какъв stà да се придвижват, трябваше да се ½ t pÅ описанието vodnÄ на dlouhà ©,

by , July 17, 2012

Пътят на хора ¾ dy uskuteÄ_Å nezasahovà на nÃ_m!

by , July 29, 2012

VÂ nejvyÅ, Е, Ã_m стадий на енергия, като така задвижване И такъв е ЕКИ pÅ

by , August 4, 2012

НИЕ ¾ от pradà на ONAT platÃ_: ЕБА постигането на унифициране е tåsinge!

by , August 13, 2012

В илюстрират пътя на движението на хора,
v poddajnosti ebitelnost upotÅ е пътят до хора!

by , August 22, 2012

Когато ¾ от силно postavenà ½ vzdÄ lanec uslyÅ, CestÄ Ã_ за хора, vzchopÃ_ и zaÄ_ne
v nÃ_ да
когато uslyÅ, prÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, поколебах няколко hÃ, ако така, какво е то © описанието бек е
и uslyÅ, podprÅ Ã_» описанието mÄ rnà ½, vzdÄ, lanec на CestÄ хора, pustÃ_ до hrozitÃ, е © smÃ_chu.

by , September 12, 2012

Пътят до хора, един vytvà на tvoÅ Ã_
, Е DvÄ,
Ã_ DvÄ vytvÃ, Е,
Ã_ TÅSINGE и TÅSINGE и vytvÃ, Е ejÃ_ desetitisÃ_ce Fanuel cÃ_,
desetitisÃ_ce cÃ_ neustÃ, le Fanuel odnÃ, Е в â jinâ на Ã_ поток и pÅ се разбърква на Ε в Ã_ поток â jangâ _,
и том plynoucÃ_ vÂ Е ¾ ivoucÃ_ енергия Ä_chi еда се опита около zharmonizovala.

by , September 24, 2012

V PodnebesÃ_ zÂ в © nejà °, tlejÅ Ã_ à ° tlosti сякаш в а gallop, dospÃ_và ме а държава на
nejstuhnutÄ jÅ Ã_.

by , September 29, 2012

PovÄ st Ä_i Col група lo â z какво е ли bliÅ ¾ Е,

by , October 8, 2012

NejvÄ, dovrÅ, tåsinge Ã_ enÃ_ като да бе mrhÃ, nÃ_m, nenÃ_ ebnost potÅ към, vratÃ_,

by , October 17, 2012

Когато ¾ v PodnebesÃ_ uskuteÄ_Å задава пътя до хора, konÄ неотдавна, ou hnojÃ_ поле,