Хора Te Чинг училище Egon Bondy

Home > čeština


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Egon Bondy, 1993

Пътят до хора, ако записването да бъде ½ t начин хора, никога не давало nemÄ понякога постоянни начин
pojmenovatelnà ©, ако записването се ½ t pojmenovatelnà ½ м,
nemÄ, понякога спиращ никога постоянно pojmenovatelnà ½ m!
WE ¾ по poÄ ã ви само, когато колекционери са склонни към Col група небето и ZemÄ не pojmenovatelnà ©,
е майка на â rodiÄ, КОС около s desetitisÃ-c pojmenovatelnà ½ ch Fanuel cÃ-!
следователно,:
V Ä, em са склонни към Col група netrvà professes â pÅ eje, vyjevovat си мистерията на потребителя.
em VÂ Ä ние ¾ trvÃ, â pÅ eje, vyjevovat си умения, че и двете vznikÃ
., asnÄ и разграничава таблицата се посочва само v pojmenovÃ, Китай-к.
и spoleÄ на посещения © nechÅ ¥ vanà © nazÃ е ½: PrvopoÄ Ã, Ã
на PrvopoÄ tek., tek около prvopoÄ Ã, tkÅ описанието на Ашчрез
½ chozÃ-brÃ, на около s-
tajuplnostÃ!


Your thoughts